TESTY OFF-LINE

Zadania egzaminacyjne

Kryteria

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy oraz ruszanie z miejsca

1.       1. Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

a)      poziom oleju w silniku(osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe),

b)      poziom płynu chłodzącego,

c)       poziom płynu hamulcowego,

d)      poziom płynu w spryskiwaczach – osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu,

e)      działanie sygnału dźwiękowego,

f)       działanie świateł zewnętrznych pojazdu

– odpowiednio jeżeli występuje

2.       2. Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa,(jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte

- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem

- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

- zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy,

– odpowiednio jeżeli występuje

3.       3. Upewnienie się o możliwości jazdy,

- wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym

- ocena sytuacji wokół pojazdu

4.       4. Płynne ruszenie,

- opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego,

- łagodne puszczenie sprzęgłą, zwiększenie obrotów silnika,

5.       5. Dodatkowo dla kategorii A

a)      sprawdzenie stanu łańcucha(w przypadku jeżeli pojazd jest w niego wyposażony)

b)      zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go na odległość 5m bez pomocy silnika

c)       podparcie motocykla na podpórce,

Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

1.       1. Dla kategorii B, płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu. W trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę i lusterka

2.       2. Nieprzejeżdżanie przez linię, i nie najeżdżanie na krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas(nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),

3. W przypadku kategorii B zatrzymanie pojazdu w wyznaczonym polu.

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Przy ruszeniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

Dla kategorii A

Slalom(jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy pięcioma pachołkami

1.       5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 i 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami bez podpierania się nogami, najeżdżania na linię, potrącania pachołków.

2.       Upewnienie się o możliwości skręcenia.