TESTY OFF-LINE

ZADANIA EGZAMINACYJNE W  RUCHU DROGOWYM

 

Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

 

Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:

a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,

b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

 

Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.

 

Przejazd przez skrzyżowania:

a) równorzędne (trzy- i czterowylotowe),

b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),

c) z sygnalizacją świetlną,

d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,

e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd)

 

 

Przejazd przez przejścia dla pieszych

 

W przypadku egzaminu dla kategorii B prawa jazdy wykonanie manewrów:

a) parkowanie prostopadłe lub skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)

                - miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,

                - po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),

                - parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

lub,

b) parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy) - wjazd tyłem - wyjazd przodem

                - miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,

                - długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,

                - w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy,

                - po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

                - w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.

c) zawracanie na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej - możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) - zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego

                - miejsce wyznacza egzaminator.

 

Wykonanie manewrów:

a) wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A przy prędkości co najmniej 50 km/h),

b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu

 

 

Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) - manewr nie dotyczy kategorii T prawa jazdy

 

 

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych - obowiązkowo w zakresie kategorii A prawa jazdy, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

                - w przypadku kategorii A prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,

                - manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.