TESTY OFF-LINE


Ocena egzaminu

Oceniając kwalifikacje osoby egzaminowanej egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

1.       Sposób wykonywania manewrów na drodze;

2.       Zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego;

3.       Umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze;

4.       Skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia;

5.       Dynamikę i kulturę jazdy;

6.       Sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

Osoba egzaminowana uzyskuje:

1.       Pozytywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania

2.       Negatywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli:

a)      dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne

b)      dopuściła się jednego z wykroczeń z poniższej listy

Naruszenie przepisów ruchu drogowego skutkujące

przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy

1.

Kolizja drogowa

2.

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymała się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym

3.

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi

4.

Nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu

5.

Nie ustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi na którą wjeżdża pojazd

6.

Nie zatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia

7.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

8.

Niezastosowanie się do:

a)      sygnałów świetlnych

b)      sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym

c)       sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

9.

Nie zastosowanie się do znaków

a)      „zakaz wjazdu”

b)      „zakaz ruchu w obu kierunkach”

c)       „zakaz skręcania w lewo”

d)      „zakaz skręcania w prawo”

e)      „nakaz jazdy…”

f)       „linia podwójna ciągła”

10.

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

a)      na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej

b)      a skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

c)       pojazdom szynowym

d)      rowerzystom

e)      podczas zmiany pasa ruchu

f)       w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze

g)      podczas włączania się do ruchu

h)      podczas cofania

11.

Naruszenie zakazu zawracania

12.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20km/h

13.

Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania

14.

Naruszenie zakazu wyprzedzania:

a)      na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

b)      przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

c)       za zakrętach oznaczonych znakami  ostrzegawczymi

d)      na skrzyżowaniach

e)      na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi

f)       na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

15.

Niezastosowanie się do znaku zakaz wyprzedzania

16.

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony