TESTY OFF-LINE

TABELA OPŁAT ZA EGZAMIN NA PRAWO JAZDY

Kategoria

A

B

AB

Pełny egzamin

162,00

134,00

296,00

Nieobecność na pełnym egzaminie

81,00

67,00

148,00

Negatywna teoria na pełnym egzaminie

92,00

78,00

170,00

Egzamin teoretyczny (komputerowy lub pisemny)

22,00

22,00

22,00

Nieobecność na teorii (komputerowej lub ustnej)

11,00

11,00

11,00

Egzamin teoretyczny (ustny)

40,00

40,00

40,00

Nieobecność na teorii (ustnej)

20,00

20,00

20,00

Egzamin praktyczny

140,00

112,00

274,00

Nieobecność na egzaminie praktycznym

70,00

56,00

137,00